MÓN NGON NGÀY TẾT ( TRŨI ) LAI RAI NGÀY TẾT – ĂN LÀ GHIỀN