LĂN KIM TRỊ MỤN SẸO RỖ LỖ CHÂN LÔNG TO TẠI ĐÀ NẴNG – 0906444773